כלכלת עסקים מימון ובנקאות - בלי תיזה

כלכלת עסקים מימון ובנקאות – מסלול ב' בלי תיזה  

היקף שעות 23 שעות שנתיות

 

קורסי חובה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-804 מיקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-805 מיקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. 1.5 שעות שנתיות
66-819 אקונומטריקה למתקדמים א' - מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-820 אקונומטריקה למתקדמים ב' - מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-822 מקרו כלכלה למתקדמים א' - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות
66-823 מקרו כלכלה למתקדמים ב' - מ.א. * 1.0 שעות שנתיות
66-904 סמינריון בכלכלת עסקים – מ.א. 2.0 שעות שנתיות
66-905 סמינריון בבנקאות – מ.א. 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 10.0 שעות שנתיות

 

קורסי חובה ייחודיים - 9 קורסים

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-829 תיאוריה מוניטרית – מ.א. ** 1.0 שעות שנתיות
66-838 תיאוריה מוניטרית למתקדמים – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-853 אנומליות פיננסיות – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-856 כספים ובנקאות – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-859 תיאוריה בנקאית – מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-861 ניהול פיננסי – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-874 מכשירים פיננסיים – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-875 ניהול בנקאי – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-906 סדנא בבנקאות – מ.א 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 9.0 שעות שנתיות

 

קורסי בחירה לפי החלוקה הבאה:

קבוצה א' - 2 קורסי בחירה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-826 כלכלת אינפורמציה - מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-827 תורת המשחקים השיתופית 1.0 שעות שנתיות
66-830 כלכלת אי-ודאות ל-מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-831 נושאים נבחרים בכלכלה בינלאומית – מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-832 צמיחה כלכלית – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-833 ניתוח כלכלי של המשפט – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-836 שיטות אמפיריות בכלכלה 1.0 שעות שנתיות
66-840 תחרות והתנהגות של גופים כלכליים - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-845 תורת המשחקים – מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-849 קבלת החלטות בצוות - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-858 מבנה שווקים מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-879 העדפה ובחירה חברתית - מ.א. 1.0 שעות שנתיות
66-929 נושאים בכלכלה ופוליטיקה - מ.א. 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 2.0 שעות שנתיות

 

קבוצה ב' - 2 קורסי בחירה

מספר קורס

שם הקורס

נקודות זכות

66-839 מבוא לניהול סיכונים א' – מ.א *** 1.0 שעות שנתיות
66-841 מבוא לניהול סיכונים ב' – מ.א 1.0 שעות שנתיות
66-872 מבנה המערכת הבנקאית 1.0 שעות שנתיות

 

סך הכל: 2.0 שעות שנתיות

 

*    קורסים 66-822, 66-823 מהווים דרישת קדם לקורסים 66-829, 66-838.

**   קורס 66-829 מהווה דרישת קדם לקורס 66-838.

***  קורס 66-839 מהווה דרישת קדם לקורס 66-841.