כלכלה ראשי

כלכלה ראשי – שנה א'

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-101 מבוא לכלכלה מיקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-102 מבוא לכלכלה מקרו 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-106 מבוא לחשבונאות 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-110 מתמטיקה לכלכלנים א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-111 מתמטיקה לכלכלנים ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-153 מבוא לסטטיסטיקה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-154 מבוא לסטטיסטיקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-156 מחשבה כלכלית לב.א 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמס' א'

סך הכל:  12.5 שעות שנתיות

 

כלכלה ראשי – שנה ב'

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-201 מאקרו כלכלה א' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-202 מאקרו כלכלה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-213 תורת המחירים א' 3 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-214 תורת המחירים ב' 3 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-231 שיטות כמותיות 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-236 מבוא לאקונומטריקה א' 2 שעות הרצאה + 1  שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר א'
66-237 מבוא לאקונומטריקה ב' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר ב'
66-238 יישומי מחשב באקונומטריקה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר א'
66-251 יסודות המימון 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל:  14.0 שעות שנתיות

 

כלכלה ראשי – שנה ג'

 

קורסי חובה

 

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-320 כלכלת ישראל  2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד
66-322 תורת המחירים ג' 2 שעות הרצאה + 1 שעת תרגול לשבוע במשך סמסטר אחד
66-501 כלכלת העבודה 2 שעות הרצאה לשבוע במשך סמסטר אחד

סך הכל:  3.5 שעות שנתיות

 

סמינריונים

מספר קורס

שם הקורס

היקף

הערות

66-470 סמנריון בכלכלה 1 שעת הרצאה לשבוע במשך כל השנה

סך הכל: 1.0 שעות שנתיות

סך הכל שעות לתואר:  29.0 שעות שנתיות