הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי