הצעת תכנית לעבודת תיזה במסגרת הלימודים לקראת תואר שני