בעלי תואר שלישי

שם שנת קבלת התואר תחום מחקר
אוסנת ישראלי 2004
רון מלכה 2004 Political Economics, Micro Economics
עינת נוימן 2004
קובי קרייזלר 2004
שירית כתב-הרץ 2001
יואב זייף 2000 International trade