דיון בתוכנית "ערב חדש" (חינוכית 23) על מינוי פרנקל לנגיד בנק ישראל 24.06.2013