24.06.2013 ראיון ב"עושים סדר חדש" (חינוכית 23) על מינוי פרנקל לנגיד בנק ישראל