הודעות

כותרת עדכון אחרון
שיעורי תגבור במבוא לכלכלה מקרו- סמסטר ב' 02/04/2017 - 11:19
שינוי כיתה קבוע בקורס נושאים נבחרים בכלכלה בינ"ל 66-831 של המרצה פרופ' אליס ברזיס 02/04/2017 - 09:08
שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלה בינלאומית ריאלית 66-863 של המרצה פרופ' אליס ברזיס 02/04/2017 - 09:07
מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים - סמסטר ב' 16/03/2017 - 17:51
ברכות לאליה מרום, בוגר המחלקה 22/02/2017 - 14:34
מבחנים אמריקאים- חשוב! 15/02/2017 - 14:27
שינוי כיתה קבוע לקורס אקונומטריקה למתקדמים א' 66-815 של פרופ' ליברמן 25/12/2016 - 12:20
מועדי מפגשים בסמינריונים בתואר ראשון ושני 15/12/2016 - 12:44
תוכנית חותם 11/12/2016 - 13:48
שינוי כיתה קבוע בקורס כלכלת אי ודאות 66-830-01 20/11/2016 - 12:24
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 16/11/2016 - 12:04
הדרכה לסטודנטים בספרייה 15/11/2016 - 10:18
שינוי כיתה קבוע בקורס בעיות נבחרות במימון 66-672-01 14/11/2016 - 16:57
שינוי כיתה קבוע בקורס אקונומטריקה למתקדמים א' (בלי תזה) 66-819-01 14/11/2016 - 14:11
שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153-03/04 09/11/2016 - 10:21
שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-01/02 09/11/2016 - 09:50
שינוי כיתה קבוע בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101-03/04 08/11/2016 - 15:08
שינוי כיתה קבוע בקורס מתמטיקה לכלכלנים א' 66-110-03/04 08/11/2016 - 15:00
מפגשי סמינריונים בתואר ראשון ושני 01/11/2016 - 13:36