הודעות

כותרת עדכון אחרון
מועדי מפגשים בסמינריונים לתואר ראשון ושני לשנת תשע"ח 21/11/2017 - 08:41
מבוא לאקונומטריקה א' 66-236-03-04 ד"ר פרידמן סוקולר ועוז פירונדי - שינוי מקום קבוע 19/11/2017 - 14:19
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 19/11/2017 - 10:16
הזמנה להרצאתו של פרופ' ג'יימס הקמן זוכה פרס נובל בכלכלה לשנת 2000 15/11/2017 - 13:58
מיני קורס בנושא ניתוח אמפירי של מבנה שווקים ומגוון מוצרים 66-866 15/11/2017 - 08:49
מפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- תשע"ח סמ' א' 13/11/2017 - 09:46
פרופ' אבי וייס -שינוי חד פעמי בשעות קבלה 13/11/2017 - 09:15
קול קורא להגשת עבודות לפרס געתון 06/11/2017 - 11:31
קורס יסודות הניהול 66-127-01 של המרצה ד"ר דפנה ברילר- מועדי מפגשים 06/11/2017 - 11:27
פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה 66-914-01 06/11/2017 - 11:24
קורס מבוא לניהול סיכונים א' מ.א 66-839-01 של ד"ר שידלובסקי אלדד- ביטול שיעורים 06/11/2017 - 08:44
שעות פתיחת מעבדת מחשבים בחנוכה 06/11/2017 - 08:44
קורס "מבוא לכלכלה מיקרו" 66-101- שיעורי תגבור 05/11/2017 - 14:24
קורס "תורת המחירים א'" 66-213 - שיעורי תגבור 05/11/2017 - 14:22
פתיחת קורס אקסל 05/11/2017 - 13:35
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח 22/10/2017 - 09:31
שעות פתיחת מעבדת מחשבים - סמ' א' תשע"ח 16/10/2017 - 12:52
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 27/09/2017 - 07:32
תכנית המנטורים של קהילת בוגרי אוניברסיטת בר-אילן 26/09/2017 - 12:14
חממת היזמות של בר-אילן 26/09/2017 - 08:46
קורס סקירת מחקרים 66-340-01 של ד"ר נעמי פרידמן -סוקולר 19/09/2017 - 11:03
שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" 66-214 19/09/2017 - 10:57
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מקרו" 66-102 19/09/2017 - 10:52
נוהל ערעור על ציון בחינה בקורסי המחלקה לכלכלה 19/09/2017 - 10:51
מבחנים אמריקאים- חשוב! 19/09/2017 - 10:49