הודעות

כותרת עדכון אחרון
מלגה לתכניות קיץ לסטודנטים מצטיינים 25/02/2018 - 15:38
פרטי הקורס סדנא מחקרית לתואר שלישי לכלכלנים 66-854-01 לסמסטר ב' 25/02/2018 - 15:04
שיעורי תגבור בקורס "תורת המחירים ב'" 66-214 20/02/2018 - 14:15
קול קורא לשליחת מאמרים לכתב העת פכ"מ! 20/02/2018 - 13:42
לידיעת הסטודנטים הרשומים בסמסטר ב' לקורס מתימטיקה לכלכלנים ב' 66-111 לקבוצות של ד"ר רון פרץ 20/02/2018 - 12:33
שעות פתיחת מעבדת המחשבים - סמ' ב' תשע"ח 20/02/2018 - 11:30
לידיעת הסטודנטים הרשומים בסמסטר ב' לקורס מבוא לאקונומטריקה ב' 66-237 20/02/2018 - 10:16
מועדים למפגשים פרונטליים בקורסים מתוקשבים- סמס' ב' תשע"ח 19/02/2018 - 08:48
פתיחת מחברות בקורס מבוא לסטטיסטיקה א' 66-153 14/02/2018 - 09:42
רישום למלגת IMPACT לחיילים משוחררים 14/02/2018 - 09:16
שעת קבלה לפני בחינה במועד ב' בקורס מבוא לכלכלה מיקרו 66-101 13/02/2018 - 11:23
שיעורי תגבור בקורס "מבוא לכלכלה מקרו" 66-102 12/02/2018 - 14:08
נוהל הגשת ערעור במחלקה לכלכלה 11/02/2018 - 13:45
שעות פתיחת הספרייה 06/02/2018 - 11:22
מבחנים אמריקאים- חשוב! 11/01/2018 - 10:36
The fifth epicenter Spring Course in Epistemic Game Theory 11/01/2018 - 10:28
תכניות פולברייט ארה"ב -ישראל 11/01/2018 - 10:28
קול קורא להגשת עבודות לפרס געתון 11/01/2018 - 10:26
מדריך - איך תמנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות 11/01/2018 - 10:26
הנחיות לשימוש במעבדת המחשבים בכלכלה 11/01/2018 - 08:59
מקרו כלכלה א' 66-201 של פרופ' זילברפרב וד"ר איצקוביץ - שינוי תאריך מועד ב' 25/12/2017 - 14:13
הכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה 18/12/2017 - 14:13
מועדי מפגשים בסמינריונים לתואר ראשון ושני לשנת תשע"ח 17/12/2017 - 12:48
נוהל ערעור על ציון בחינה בקורסי המחלקה לכלכלה 19/09/2017 - 10:51